Nieuwe straatnamen

Voornemen tot vaststelling straatnamen Heerebosch in Handel en Beerzepad in Gemert

 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen tot het vaststellen van:

  • een nieuwe straatnaam in verband met het realiseren van een nieuwbouwproject naast de Oude Kluis in Handel. De werkgroep naamgeving openbare ruimte heeft de naam Heerebosch geadviseerd. Voor deze naam is gekozen, omdat het een toponiem is voor het voormalige bosgebied.
  • een nieuwe naam voor het fietspad tussen Dommel en Groeskuilen in Gemert. De reden hiervoor is dat, door de vaststelling, het fietspad in de navigatiesystemen wordt pgenomen, zodat de hulpdiensten het pad kunnen vinden. De werkgroep naamgeving openbare ruimte heeft de straatnaam Beerzepad geadviseerd. Voor deze naam is gekozen, omdat het fietspad aansluit op de straat Beerze.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft beide adviezen overgenomen. Op onze website staan tekeningen met de situering van de (straat)naam. De bijbehorende stukken liggen vanaf vandaag twee weken ter inzage. Hebt u opmerkingen over de voorgestelde namen, dan kunt u tot uiterlijk 8 februari 2019 een reactie sturen naar gemeente@gemert-bakel.nl.