NAH-café bij Dientje niet op 26/2, maar op 4 maart 2020

Voor de verandering is het komende NAH café bij Dientje niet op de laatste woensdag van de maand,
maar een week later op woensdag 4 maart. Mensen met een NAH zijn , evenals eventueel hun
mantelzorgers van harte welkom in ons cafe. Je kunt er onaangekondigd binnenlopen, aansluiten en
buurten met de andere aanwezigen. De bezoekers zitten in een rustige ruimte en er is geen
achtergrondmuziek.
Je kunt alvast ideeen uitwisselen over een uitstapje dat we in de zomerperiode willen organiseren.
Een of meer sponsors worden nog gezocht.
De toegang in het NAHcafe is gratis, maar de consumpties zijn voor eigen rekening.
Vanuit ons NAHcafe gaat er maandelijks een groepje zwemmen, speciaal voor NAH-ers.
Inlichtingen en verdere informatie kun je inwinnen bij Thea Bevers: tel. 06- 1873 3018.
Graag tot ziens op woensdag 4 maart tussen 14.00 en 16.00 uur bij Dientje in de Kerkstraat in
Gemert. Aanmelding vooraf is niet verplicht.