Miranda de Ruiter stopt als wethouder in Gemert-Bakel

De reden voor haar vertrek is van persoonlijke aard. De Ruiter was vanaf 2014 wethouder met onder meer financiën, vastgoed, Kasteel Gemert en duurzaamheid in portefeuille.

 

De Ruiter licht haar moeilijke besluit kort toe: “Wethouder zijn is een uitdagende baan. Een ambt dat ik de laatste zes jaar met heel veel plezier en overtuiging heb bekleed. Een prachtige baan, waar ik dagelijks heb kunnen bijdragen aan Gemert-Bakel. Ik ben trots op de balans die terug is in de gemeentefinanciën, de diverse woningbouwprojecten en bedrijventerreinen die zijn gerealiseerd, maar ook, bijvoorbeeld, Kasteel Gemert en het thema duurzaamheid waar we flinke stappen hebben gezet. Echter, mijn thuissituatie vraagt om een keuze. Met pijn in mijn hart, maar met vertrouwen dat ik de juiste keuze maak, stop ik daarom als wethouder van Gemert-Bakel.”

 

Namens de gemeente laat burgemeester Van Veen weten haar besluit te respecteren. Van Veen: “Ik begrijp haar besluit maar vind het uiteraard spijtig dat ze vertrekt. Wij wensen haar en haar gezin veel succes in de toekomst.” Voorlopig nemen de overige wethouders haar taken over. De coalitiepartijen CDA en Dorpspartij beraden zich over de nieuwe situatie.