MILIEU-MELDINGEN

De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

De Mortel:

  • starten van een bedrijf voor het ontwikkelen en produceren van alcoholvrije dranken, Koolhof 21 (51632-2019) activiteit milieu verzenddatum 18 juli 2019

De Rips:

  • wijzigen van een feestzaal naar bed & bike, Ripsestraat 6 (58004-2019) activiteit milieu verzenddatum 18 juli 2019

Handel:

  • oprichten van een inrichting ten behoeve van foodfotografie en kleinschalige bereiding van voedingsmiddelen voor derden middels catering, Handelseweg 70 (14595-2019) activiteit milieu verzenddatum 22 juli 2019

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.