Meer woningen nodig in Gemert-Bakel

De gemeenteraad heeft een oproep gedaan aan burgemeester en wethouders om wat krachtdadiger aan de slag te gaan met de woningbouw in Gemert-Bakel. Er zijn in de afgelopen twee jaar minder woningen gebouwd dan was gepland. Er is volgens de raad veel vraag naar woningen voor senioren, starters, kleine huishoudens en mensen met een lager inkomen.

Er zou vooral gekeken moeten worden hoe de doorstroming van senioren op de woningmarkt bevorder kan worden. Als die naar een kleinere of levensloopbestendige woning zouden gaan, komen grotere huizen vrij voor gezinnen. De raad denkt daarbij aan de hulp van een doorstroommakelaar.