Meepraten: zoekgebieden voor zonnevelden

De gemeente staat voor de uitdaging om de overstap te maken naar duurzame energie. We horen graag wat jij vind van zonnevelden en windmolens binnen onze gemeentegrenzen. Daarom nodigen wij alle inwoners van harte uit om hierover mee te praten tijdens een webinar (digitale bijeenkomst) op woensdagavond 7 april om 20.00 uur.

Waarom stappen we over naar duurzame energie?

Het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving beginnen steeds meer voelbaar en zichtbaar te worden. Denk aan wateroverlast door stevige buien en droogte door extreem hete zomers. Daar willen we wat aan doen, samen met jou. De overgang van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie, noemen we de energietransitie.

Waar komen de zonnevelden en windmolens?

Wij denken dat de zoekgebieden rond De Rips en Elsendorp het meest kansrijk zijn. Waarom? Daar nemen we jullie als inwoners graag in mee door jullie te informeren over tussenresultaten van het onderzoek en de voorlopige voorkeur van het college van burgemeester en wethouders. We horen graag jouw mening over de zoekgebieden en het idee om zonnevelden en windmolens te realiseren op grondgebied van Gemert-Bakel.

Deelnemen aan het webinar

Wil je meedoen aan het webinar, stuur dan een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van webinar zon en wind 7 april. Je ontvangt dan een link om digitaal deel te nemen.

Enquête

Er is ook een digitale enquête beschikbaar via www.gemert-bakel.nl (Nieuws). Deelnemers aan het webinar ontvangen automatisch een link naar deze enquête. Hierin kun je jouw persoonlijke mening geven over de zoekgebieden. Als je liever een papieren versie ontvangt, kun je naar de gemeente bellen (0492 378 500). Je krijgt dan één enquête met antwoordenveloppe thuisgestuurd.

Alvast meer lezen?

In het plan met de Metropoolregio Eindhoven staan onder andere de zoekgebieden voor grootschalige opwek van energie. Alle informatie is terug te vinden op de site www.energieregiomre.nl.