Leden van Verdienste vv Gemert

De Algemene Ledenvergadering van voetbalvereniging Gemert heeft ingestemd met de voordracht van het bestuur om Paul Kweens en Jos van Zeeland te benoemen tot Lid van Verdienste. Het tweetal zal tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari in de bloemetjes worden gezet. Paul Kweens is zestien jaar lid, was jeugdleider, steward en bepaalt als consul of de velden in de winterperiode geschikt zijn om op te spelen. Jos van Zeeland is twintig jaar lid en vervult vanaf de allereerste dag de functie van hoofd van de kassadienst. Frans-Joseph van Lierop is tot bestuurslid benoemd en Carlo Hazenveld en Frank van den Heuvel zijn beiden herkozen.