Lagere eigen bijdrage Wmo

De gemeenteraad besloot eind vorig jaar om de eigen bijdrage voor het gebruik van Wmo-voorzieningen te verlagen. Dat moet voorkomen dat inwoners de nodige zorg vermijden of uitstellen. Het gaat om voorzieningen zoals een scootmobiel, begeleiding of huishoudelijke ondersteuning.

Sinds 1 januari 2018 legt de gemeente Gemert-Bakel alleen nog de vaste, niet inkomensafhankelijke eigen bijdrage op. Deze is voor 2018 landelijk vastgesteld op € 17,60 per vier weken. Dat betekent dat een Wmo-cliënt ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen maximaal € 17,60 per vier weken betaalt.

Bericht van het CAK

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze achteraf. Medio maart krijgt u van het CAK schriftelijk bericht over de hoogte van uw nieuwe bijdrage voor 2018.