Laat je stem horen op www.n279.nl

Ben je ook voor 2×2 baans op bestaand tracé en tégen de lange omleiding?
Afgelopen vrijdag 23 november was het Statendag in het Provinciehuis in Den Bosch. Wethouder Van Dijk liet de mening van het college Gemert-Bakel horen tijdens de themabijeenkomst over de N279. Het was het moment om de Statenleden toe te spreken. Wethouder Van Dijk: “Samen met maar liefst 16 insprekers waren we het unaniem eens: De regio heeft 2 x 2 baans nodig op het bestaande tracé, de lange omleiding is onnodig en kost bovendien ontzettend veel geld. Het voelt goed om hier samen te staan.” Ben jij ook voor 2 x 2 baans op het bestaande tracé en tégen de lange omleiding? Laat je stem horen op www.n279.nl !
Een impressie van de inspreekreactie
Wethouder Van Dijk mocht twee minuten inspreken, net als de andere 16 inwoners/ondernemers. Kort gezegd kaartte ze de volgende punten aan:
• De verbinding tussen Veghel en Asten met 2 x 2 rijbanen op het huidige tracé is dé beste oplossing voor de regio. De 2×2 rijbanen, tussen Veghel en Den Bosch, bewijzen dagelijks hoe goed de keuze van Provinciale Staten op dat traject is geweest.
• De lange omleiding is echter onnodig en kost miljoenen extra. Steek dat geld in 2×2. Bekijk de onderzoeksresultaten opnieuw. Gemert-Bakelnaren en de inwoners vlakbij de lange omleiding krijgen enorme overlast. De lange omleiding scoort op 23 leefbaarheidsaspecten slechter dan optimalisatie van het huidige tracé. Terwijl beide varianten goed uitvoerbaar zijn. Maar het huidige tracé is niet voor niets bij aanleg bewust gekozen met mogelijke uitbreiding naar 2×2.
• Bovendien constateren we dat de recente natuurinvestering bij de Bakelse Beemden voor niets is geweest als besloten wordt de lange omleiding toch aan te leggen.
• De actuele verkeerscijfers laten zien dat capaciteitsuitbreiding langs het kanaal veel eerder nodig is dan verwacht.
Daarom: Provinciale Staten heeft de kans om de toekomstige bereikbaarheid van de N279 in één keer op te lossen door te kiezen voor het opwaarderen van het huidige tracé en te kiezen voor 2×2. Er kan een streep door de lange omleiding!
Wat kun jij doen als inwoner of ondernemer? Jij kunt helpen!
In Gemert-Bakel hebben diverse ondernemersverenigingen, Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel, de horeca, ZLTO en VVV gezamenlijk de schouders gezet onder een campagne ter verbetering van de N279: www.n279.nl . Ben jij ook voor 4 baans én tégen de lange omleiding? Teken dan de petitie! Wanneer duizenden inwoners en ondernemers laten weten dat de lange omleiding onnodig én dat 2 x 2 baans (=4) dé oplossing is voor de regio, maken we wellicht kans dat een en ander heroverwogen wordt. Samen staan we een stuk sterker. Iedereen kan reageren, of je nu in de regio woont of in Gemert-Bakel!