KLIEN IT

Waarom is afval scheiden zo belangrijk? Wat zijn de gevaren van zwerfafval in de natuur en
wat kun je zelf doen om te zorgen voor minder afval? Hoe gaan we in de toekomst om met
grondstoffen en afval? Een greep uit de onderwerpen die aan bod binnen het interactieve
project KLIEN IT.
KLIEN IT, dat al voor het vierde jaar succesvol draait in Helmond, start nu ook in de
gemeente Gemert-Bakel.
Tijdens KLIEN IT zetten de groepen 7/8 van de deelnemende basisscholen zich in voor een
schone schoolomgeving, zonder zwerfafval. Elke school ontvangt een lespakket op maat over
duurzame thema’s. Het project is een samenwerking van conceptbureau voor duurzame
projecten Groen4Life en de gemeente Gemert-Bakel.
Wethouder Inge van Dijk vertelt waarom het zo belangrijk is dat scholen deelnemen aan
KLIEN IT: “Het doel van dit project is dat kinderen leren wat er gebeurt als afval in het milieu
terecht komt; hoe lang het duurt voordat afval wordt afgebroken. Maar ook wat er allemaal
kan met afval als het netjes gescheiden wordt. Afval is ook een bron van energie en nieuwe
producten. Duurzaam leven vind ik belangrijk. Hoe jonger je leert om zorgvuldig met afval en
het milieu om te gaan, hoe beter.”
Tijdens het project krijgen de scholen begeleiding van Groen4Life. Op verschillende
manieren leren kinderen nadenken over afval: tijdens gastlessen komt het afvalprobleem op
verschillende manieren aan bod. Zo gaan leerlingen in creatieve en technische workshops
zelf aan de slag met het hergebruik van materialen en maken ze kunstwerken van
(technisch) restmateriaal.
Aftrap
KLIEN IT is op 4 februari gestart. De aftrap was op Kindcentrum De Kastanjelaar, waar de
eerste gastlessen werden gegeven.
De andere vier scholen die deelnemen, zijn: Kc Berglaren, Kc De Samenstroom, Kc De Havelt
en Kc De Dompelaar. In totaal doen er 8 groepen mee, wat neerkomt op rond de 200
leerlingen.
Merkt u dat het schoner is rondom de school? Bedank daar de KLIEN IT leerlingen maar
voor!
De gemeente Gemert-Bakel en Groen4Life wensen alle deelnemers veel succes met het
project.