Kledingcontainer Zeelandsedijk

Per 1 januari zamelt Stichting Locals4Locals uit Gemert kleding in. Deze
vrijwilligersorganisatie beheert Bedrijfsgebouw aan de Molenrand 9 in
Gemert waar ook de kledingbank zit.Iedereen kan daar kleding kopen.
Kleding uit de container die niet gebruikt kan worden, wordt verkocht.
Hiervan worden de kosten voor het gebouw betaald.. Een ander deel gaat
naar Stichting Leergeld.

Alle inkomsten komen goed terecht. Houd de inzameling
dus schoon, zodat we geen vervuilde goederen tegen betaling hoeven te
storten. Vragen of opmerkingen info@locals4localsgemert.