Klaar voor start restauratie kasteel Gemert

Het college van Gemert-Bakel heeft de vergunning voor de restauratie van Kasteel Gemert voor de eerste fase verleend. Een gefaseerde aanpak waarbij nu de weg vrij is voor stap 1. De vergunning voor deze fase regelt de interne verbouwing van de hoofdburcht, sloop van de refter en de aanleg van de tijdelijke bouwbrug.

De ontwikkelaar kiest in fase 1 voor restauratie van bestaande gebouwen. Uit het oogpunt van behoud is het belangrijk dat de restauratie zo snel mogelijk start. Daarom stelde het college voor om toch alvast fase 1 te vergunnen, onder voorbehoud van positieve adviezen van de adviesgroepen Ruimte en Erfgoed.

De ontwerpvergunning lag eerder zes weken ter inzage. Daarop zijn vier zienswijzen gekomen, die het college heeft beantwoord. De zienswijzen gaan over het verkeer en parkeren en daarnaast over het totale kasteelplan.