Kijk niet weg bij kindermishandeling

Van 18 tot en met 24 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Ben jij die alerte buurvrouw, de huisarts die doorvraagt, de toegewijde trainer bij de sportclub of de oplettende juf? Bij elk vermoeden van kindermishandeling is er maar één optie: trek aan de bel en maak het verschil in het leven van een kind.

Kindermishandeling stoppen blijkt lastig. Heb ik het wel goed gezien? Valt het toch niet mee? Kan iemand anders het niet beter inschatten? Begrijpelijke dilemma’s, die je misschien weerhouden een melding te doen. Vraag daarom gerust eerst advies. Daarvoor én voor het melden van (een vermoeden van) kindermishandeling bel je een professional bij Veilig Thuis via 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Meldcode voor professionals
Professionals hebben kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij weten de weg naar hulp en kunnen ook met je meedenken. Zij werken via een meldcode die in vijf stappen de situatie in beeld brengt. Goed om te weten: stap 5 is een afweging om wel of niet een melding te doen.

Week tegen Kindermishandeling
In de Week tegen Kindermishandeling zijn ook in onze regio activiteiten die hier bij aansluiten. Zo geeft Angelique van Deursen, ervaringsdeskundige en schrijfster van het boek Het Duivelskind, op maandag 18 november van 10.00 tot 12.00 uur een lezing over kindermishandeling (LEVgroep Helmond, Penningstraat 55). Daarnaast vertoont Veilig Thuis de film ‘Queen of Hearts’ in de Cacaofabriek in Helmond. Kijk op www.cacaofabriek.nl voor tijden en tickets.

Facebook: @WeektegenKM
Twitter: @WeektegenKM