Van Kerstmis naar Carnaval

Twee feesten die alle twee hun oorsprong hebben in hetzelfde feest in het verre verleden. Het Germaanse Joel is de bakermat van beide feesten. Het eerste was het feest van het licht, het tweede het begin van het voorjaar. In west Europa kun je het carnaval verdelen in twee verschijningsvormen, het Nederduitse en het Bourgondische Carnaval. Gemert heeft als toeristisch thema Bourgondisch, maar is met carnaval Nederduits. In het Commanderijmuseum aan het Ridderplein is een en ander zichtbaar gemaakt. De provisiekelder tegenover ons kasteel leeggehaald en we eten ons laveloos tot woensdag.
Max Niessen, commandeur van de Duitse Orde