Jubilaris Gemertse Watervrienden

Annie Daandels is op de 47ste Algemene Ledenvergadering van Zwemvereniging Gemertse Watervrienden in de Eendracht in
Gemert gehuldigd vanwege haar 25-jarige lidmaatschap. Zij kreeg van de vereniging een bos bloemen, een oorkonde en uiteraard
het speciale jubileumspeldje van de voorzitter uitgereikt. Voorzitter Godfried Gielen gaf aan erg trots te zijn op de vereniging en
zoveel trouwe leden. Voorzitter van de TC Arjen Peeters liet in zijn presentatie zien dat het lesgevend team ook het afgelopen jaar
weer hard gewerkt heeft. Dit heeft zich vertaald in bijna driehonderd behaalde diploma’s in het jaar 2018. In de verslagen van
secretaris en penningmeester werd duidelijk dat de zwemvereniging financieel gezond is en kwalitatief goede zwemles biedt voor
een betaalbare prijs. Dit is alleen mogelijk door de kaderleden, die zich allen vrijwillig hiervoor inzetten, waarvoor dan ook grote
dank werd uitgesproken.