Huizen in plaats van park

Tot grote teleurstelling van bewoners van de Groeskuilen komt er op het stuk landbouwgrond tegenover hun huizen geen park, maar zullen er huizen worden gebouwd. Bij de bouw van de woningen, meer dan twaalf jaar geleden, werd de bewoners verteld dat het terrein groen zou blijven. Zelfs staat in de structuurvisie van de gemeente van 2010 dat er een park aangelegd zou worden.

Tot op heden was echter geen park aangelegd. Tot grote schrik van de buurtbewoners bleek in september dat op de plek van het parkje twee woningen met bijgebouwen gaan komen. De gemeente heeft met de grondeigenaar overeenstemming bereikt over de grond en B & W heeft hierover al een besluit genomen.