Herinrichting Cortenbachstraat Gemert

De bestrating in de Cortenbachstraat gaat alweer heel wat jaren mee en staat daarom voor 2022 op de planning voor groot onderhoud. Dit onderhoud geeft aanleiding om een combinatie met onderhoud aan riolering, groen en openbare verlichting te maken. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om het gemengde stelsel aan te passen naar een gescheiden stelsel. Dit geeft direct de kans om de woningen en het verhard oppervlak af te koppelen ofwel het regenwater niet langer naar de rioolwaterzuivering te sturen.

De voorbereidingen voor de ontwerpfase zijn gestart. Zodra een schetsontwerp gereed is, organiseren we een bewonersavond om te presenteren wat de plannen zijn en input op te halen. Begin 2022 volgt hiervoor een uitnodiging.