Groei aantal megastallen?

Na vragen door GroenLinks heeft het provinciebestuur de verwachting uitgesproken, dat het aantal megastallen in Noord-Brabant de komende jaren zal blijven groeien.
Het aantal is tussen 2010 en 2017 in Noord-Brabant gegroeid van 126 naar 211.
De groei zat vooral bij de melkveehouders, terwijl het aantal megastallen met vleesvarkens enigszins daalde.