GOO gaat opvang Petrus Donders verzorgen

Stichting GOO biedt vanaf 1 oktober gespecialiseerde opvang en BSO bij Kindcentrum SBO Petrus Donders. Tot 1 oktober is KluppluZ verantwoordelijk voor de opvang, daarna neemt stichting GOO het over.

Kindcentrum SBO Petrus Donders biedt (buitenschoolse- en dag-) opvang voor kinderen die wat meer ondersteuning en begeleiding kunnen gebruiken. Zij werken met gespecialiseerde pedagogisch medewerkers en met minder kinderen op één groep dan de reguliere opvang.