GFT: nieuwe afspraken

Recentelijk is door Attero aangegeven dat er strenger zou worden toegezien op de aangeleverde gft. Gft die is vervuild met zakken zou niet meer worden geaccepteerd met het risico van afkeur en hoge kosten voor het verwerken van deze afgekeurde gft. Als gemeente zijn wij ook overvallen met dit bericht, net als vele inwoners. Inmiddels hebben er gesprekken met Attero plaatsgevonden over dit acceptatiebeleid. Dit heeft tot de volgende afspraak geleid:

 

Gft mag worden aangeboden in zakken, zowel papier als biologisch afbreekbaar plastic, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • gft-zakken kleiner dan 120 liter: deze moeten voorzien zijn van een goed zichtbaar kiemplantlogo;
  • gft-zakken (inliners) van 120 liter en groter: Deze moeten goed zichtbaar voorzien zijn van én een milieukeurlogo én een kiemplantlogo.

 

De voorkeur gaat wel uit naar de papieren zakjes omdat deze beter oplossen tijdens het composteerproces.

 

Steeds meer zogenaamde composteerbare materialen op de markt: deze mogen niet in de gft-container

Tegenwoordig zien we op de markt dat er steeds meer materialen zogenaamd composteerbaar zijn zoals verpakkingen, doosjes en bestek. Dergelijke materialen mogen absoluut niet in de gft-container omdat deze in het reguliere composteringsproces van 3-4 weken helemaal niet af blijken te breken. Daarnaast moeten uiteraard ook de normale plastic zakken en boodschappentassen worden geweerd in de gft container.

 

Vragen?

Hopelijk kan iedereen vooruit met deze informatie. Meer informatie over het aanbieden van afval lees je op mijnblink.nl. Heb je toch nog vragen over de gft-zakken of over of iets wel/niet in de gft-container mag, neem dan contact op met Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.