Gemerts Nieuwsblad heeft nog geen bezorgers in Elsendorp

Het Gemerts Nieuwsblad heeft nog geen bezorger gevonden om tweemaal per week de krant in het buitengebied van Elsendorp rond te brengen. Totdat
die persoon is gevonden, kunt u de krant ophalen in de Dompelaar, in de garderobe.

Wilt u de vacature opvullen? Neem dan contact op met het Gemerts
Nieuwsblad, 0492-371111 of bezorging@gemertsnieuwsblad.nl.