GEMERT GEEFT: 8 t/m 12 april 2019

Voor de tweede keer wordt de inzamelingsactie Gemert Geeft georganiseerd. Ook dit jaar vragen de 15 organisaties u ruimhartig aan deze actie deel te nemen.
In dit artikel worden Alzheimer Nederland, Amnesty International en Prinses Beatrix Spierfonds aan u voorgesteld. In de komende weken komen de overige organisaties voor het voetlicht.
Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die door dementie worden getroffen en dat van hun dierbaren. Dit fonds streeft ernaar om dementie te voorkomen of te genezen.
En tot die tijd maakt dit fonds zich sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. Alzheimer Nederland komt op voor de belangen van patiënten, bieden hulp en informatie en financieren wetenschappelijk onderzoek.
Amnesty International is een wereldwijde beweging die strijdt tegen onrecht. In meer dan 150 landen wordt actiegevoerd voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Het werk van Amnesty International beschermt en versterkt mensen van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.
Het Prinses Beatrix Spierfonds doet onderzoek naar een mogelijk medicijn tegen deze ziekte. Het onderzoek beslaat verschillende fases en neemt jaren in beslag. Elke fase is cruciaal: van het nauwkeurig beschrijven van de verschijnselen en het vinden van de oorzaak tot het ontwikkelen en lanceren van een medicijn. Deze organisatie kijkt over de grenzen van alle spierziekten heen en stimuleert onderzoekers hun kennis en resultaten te delen. Ervaringen van patiënten en hulpverleners worden tot in het laboratorium in praktijk gebracht.