Gemert-Bakel wil openbaar toegankelijke toiletten

Sinds de reconstructie van het Gemertse Ridderplein in 2010 heeft Gemert-Bakel geen openbaar toilet meer. Veel mensen missen dit, zeker mensen met een beperking. Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag Handicap. Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Reden voor een raadsvoorstel om de toegankelijkheid van toiletten te verbeteren.

Er zijn wel toiletten die vrij toegankelijk zijn in de zeven kernen van Gemert-Bakel. Maar ze zijn lastig te vinden. Om te weten waar die toiletten zich bevinden willen B&W gebruik gaan maken van de Ongehinderd-app. Omdat niet iedereen de app kan gebruiken, zullen de adressen waar een openbaar toegankelijk toilet aanwezig is tevens worden voorzien van een sticker.

Bron: Gemerts Nieuwsblad