Gemert-Bakel voor evaluatierapport Senzer

Bij de oprichting van Senzer (arbeidsbemiddeling) eind 2015 is afgesproken om na enige jaren de gemeenschappelijke regeling te evalueren. Door Senzer is hiervoor een evaluatieopzet gemaakt. De colleges van de aangesloten gemeenten wordt nu de gelegenheid geboden een reactie te geven op de evaluatieopzet alvorens Senzer hierover een definitief besluit neemt. Het college van Gemert-Bakel heeft besloten in te stemmen met een evaluatierapport. De gemeenteraad wordt heirover geïnformeerd.