Gemeenteraadsvergadering 14-03-2019 Video

Videoverslag van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 14-03-2019. Door een technische storing is een groot gedeelte van het beeld weggevallen.

Deze keer dus een verslag met vaste beelden m.u.v. punt 10,11 en interview met Bart van Oort

2.Opening en vaststellen van de agenda 3.Mondelinge vragen raadsleden Punt 4,5,en 6 hamerstuk 7 Vaststellen zienswijze raad Kadernota BSOB 2020 8 Vaststellen zienswijze raad MRE samenwerkingsakkoord 2019-2022 9 Vaststellen zienswijze Raad Regionaal Risico Profiel 10 Vaststellen BP Buitengebied 11 Sporthallen Molenbroek

11 Vaststellen plan van aanpak onderhoud en verduurzaming sporthallen Molenbroek

Interview Bart v Oort n.a.v. vragenrecht