Gemeente verlaagt kavelprijs

Omdat de belangstelling tegenvalt, verlaagt de gemeente de kavelprijzen van de tien grote kavels, gelegen aan de dorpsrand van De Mortel met vijftien procent. Tot op de dag van vandaag is er nog niet één verkocht. De vraag naar bouwkavels in Gemert-Bakel is – los van De Vrije Erven – overigens heel behoorlijk volgens wethouder De Ruiter.
Gemert-Bakel gaat volgend jaar ook de grondprijzen van te verkopen reststroken verlagen. De overige bouwgrondprijzen blijven volgend jaar overigens gelijk.