Gemeente-agenda september

Donderdag 5
Gemeentehuis gehele dag gesloten

Dinsdag 10
Raadscommissie Financiën & Bestuur
Gemeentehuis
20.00 uur

Woensdag 11
Raadscommissie Ruimte & Mobiliteit
Gemeentehuis
20.00 uur

Donderdag 12
Raadscommissie Sociaal Domein, Sport & Onderwijs
Gemeentehuis
20.00 uur