Gemeente-agenda mei

Dinsdag 7, Raadscommissie Financiën & Bestuur, Gemeentehuis, 20.00 uur

Woensdag 8, Raadscommissie Ruimte & Mobiliteit, Gemeentehuis, 20.00 uur

Donderdag 9, Raadscommissie Sociaal Domein, Sport & Onderwijs, Gemeentehuis, 20.00 uur

Woensdag 22, Raadsvergadering, Gemeentehuis, 20.00 uur

Donderdag 23, Verkiezingen, Europees Parlement