Gemeente-agenda januari

Dinsdag 8

Nieuwjaarsreceptie

19.00 – 21.00 uur, De Schans, Milheeze

 

Dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17

Raadscommissievergaderingen

Financiën & Bestuur

Ruimte & Mobiliteit

Sociaal Domein, Sport & Onderwijs

20.00 uur Gemeentehuis