Geen Hemelvaart-processie naar Handel.

Normaliter hoor je ‘s morgens met Hemelvaart de trommen van de Gruun Skut en de marsmuziek van Harmonie Excelsior door de Gemertse straten. Zij geven aan dat de processie naar Handel op weg gegaan is. Dit jaar is het geen gewoon jaar. Het corona-virus heeft alles op zijn kop gezet. Dat weten we in Gemert maar al te goed. Heel veel van wat we gewoon waren, kan dit jaar niet doorgaan. Zo ook de Hemelvaartprocessie naar Handel. De overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus laten dit niet toe.

Deze traditionele processie wordt al heel veel jaren door de Onze Lieve Vrouwe Broederschap georganiseerd. Het is niet bekend wanneer hiermee begonnen is. Het is dan ook heel jammer dat deze traditie nu doorbroken wordt. Het bestuur heeft nog overwogen of uitstellen naar een later tijdstip in het jaar een optie zou kunnen zijn. Dit is echter moeilijk in te passen in het programma, ook van de parochie en van de andere deelnemende verenigingen. 2020 zal daarom in de boeken gaan als een jaar zonder processie naar Handel.

In 2021 zal deze traditie weer opgepakt worden. De Broederschap hoopt dat we dan met Hemelvaart weer een mooie processie kunnen hebben, waar iedereen aan kan meedoen, gezond en wel, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.