Evenementennotitie 2019

De gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel heeft op donderdag 13 december 2018 de Evenementennotitie 2019 vastgesteld. Daarmee is de Evenementennotitie 2019 per direct van kracht en vervangt deze de Evenementennotitie 2015.
In verhouding tot de Evenementennotitie 2015 heeft de Evenementennotitie 2019 de volgende wijzigingen:
1) APV (Algemene Plaatselijke Verordening) als basis Evenementennotitie;
2) Rol en verantwoordelijkheden organisator en gemeente staan beschreven;
3) Standaard- en Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure staan schematisch
weergegeven;
4) Wet BIBOB is toegevoegd als weigeringsgrond;
5) Thema ‘Handhaving’ in verschillende fasen;
6) Overzicht voorwaarden en voorschriften.
Dit betekent dat in de Evenementennotitie 2019 het begrip ‘evenement’ is gedefinieerd en beschreven staat wanneer het verplicht is om een (evenementen)vergunning aan te vragen. Daarnaast staan in de notitie de rol en verantwoordelijkheden van de organisator én de gemeente beschreven, is de categorisering van evenementen uitgelegd en is dieper ingegaan op het aanvragen, beoordelen en toekennen van een aanvraag voor een (evenementen)vergunning. Tot slot staat in de notitie het thema ‘Toezicht & Handhaving’ verder uitgeschreven en is uitgelegd aan welke voorwaarden en voorschriften de organisator van een evenement zich dient te houden.