Ervaringen Wmo-cliënten verbeterd

Elk jaar vraagt de gemeente aan mensen die gebruikmaken van een individuele Wmo-voorziening hoe ze die ondersteuning ervaren. De resultaten over 2019 laten op alle onderdelen opnieuw een lichte verbetering zien. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!

Mensen zijn tevreden over de toegang tot de Wmo én over de kwaliteit van de voorzieningen. Het rapportcijfer dat cliënten aan hun voorzieningen geven is een dikke acht! De verbeteringen die eerder zijn ingevoerd, lijken hun vruchten af te werpen. De gemeente blijft natuurlijk haar best doen om te verbeteren waar dat kan. Zo blijft de termijn van afhandeling van een melding of aanvraag een continu punt van aandacht.