EHBO extra cursus wegens succes

Er is veel belangstelling voor de AED- en reanimatiecursus in november en
januari. Op beide datums hebben we ruim twintig aanmeldingen uit
Handel en Elsendorp. Op 28 maart is er daarom een extra AED- en
reanimatiecursus/training in de Dompelaar.

Ben je altijd al van plan geweest om een AED- en reanimatiecursus/ training te volgen? Meld je dan snel aan via ehbohandelelsendorp@hotmail.com. De cursus is gratis. Graag tot 28 maart van 19.00 uur tot 22.00 uur in de Dompelaar.