Druk op natuurgebieden

In coronatijd neemt de drukte in de Brabantse natuurgebieden toe. Die drukte midden in het broedseizoen zorgt ervoor dat boa’s en boswachters meer moeten waarschuwen en beboeten.

Opmerkelijk genoeg gaat het bij de meeste uitgeschreven boetes om overtreding van spelregels die altijd al golden in de natuurgebieden. Denk hierbij aan het laten loslopen van de hond, ruiters die buiten paden gaan rijden en wildcrossen.