Digitaal nachtregister

De gemeente voert een digitaal nachtregister voor beheerders van hotels, pensions, campings e.d. waar toeristen en arbeidsmigranten verblijven. Om veiligheidsredenen is het nauwgezet bijhouden van dit register vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. Het niet bijhouden van het nachtregister is dus strafbaar. Daarnaast is dit nachtregister voor de ondernemers een middel om de verblijfsbelasting te verantwoorden aan de heffingsambtenaar van de gemeente. Een papieren nachtregister is dan ook niet meer van deze tijd en inefficiënt.