Commanderijleerlingen maken kennis met zorgrobot

Maandag maakten leerlingen van het Commanderij College kennis met een zorgrobot. De derdejaarsleerlingen van de studierichting Zorg & Welzijn konden in groepjes van vijf de witte zorgrobot Robin programmeren.

De robot wordt in de zorg gebruikt, maar ook bijvoorbeeld op basisscholen.