Commanderij en Willibrord fuseren?

De besturen van het Commanderij College (Gemert, Laarbeek) en het Willibrord Gymnasium (Deurne) starten met een haalbaarheidsonderzoek naar een bestuurlijke fusie. Daarnaast onderzoeken ze, in elk geval met het Jan van Brabant College in Helmond, een intensievere samenwerking in de regio. Een bestuurlijke fusie zal geen grote, directe gevolgen hebben voor leerlingen en personeelsleden. Het onderwijsaanbod dat op de diverse locaties verzorgd wordt, blijft gewoon behouden.

Op basis van de onderzoeksresultaten nemen de besturen van beide scholen in het najaar van 2020 een besluit over het wel of niet doorgaan van een bestuurlijke fusie. Een samengaan is in dat geval beoogd per 1 januari 2021.