Centrumplan Milheeze nog volop in ontwikkeling

Voor een nieuwe invulling van het centrum van Milheeze werkt de gemeente Gemert-Bakel nauw samen met woningbouwcorporatie Goed Wonen en een klankbordgroep van omwonenden. In december vorig jaar zijn de eerste ideeën gepresenteerd.

Het initiatief voor een nieuw dorpshart komt voort uit het dorp zelf. De gemeente is hiermee aan de slag gegaan door een haalbaarheidsonderzoek en een enquête uit te laten voeren.

Concrete bouwplannen voor het gebied liggen er nog niet. Samen met Goed Wonen, een stedenbouwkundig bureau en de klankbordgroep werken we aan de invulling van deze wensen. Zodra er meer helderheid is over de plannen presenteren we deze ook aan de inwoners van Milheeze. Het proces om tot een vernieuwd centrum in Milheeze te komen is nog volop in ontwikkeling, maar de samenwerking met alle partijen stemt nu al positief!