Bouwplan Oude Bron Handel omstreden

Het Handelse Dorpsoverleg heeft samen met het bestuur van De Bron en de Haveltschool bezwaar gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan. Op de oude plek van gemeenschapshuis De Bron in Handel moet nieuwe bebouwing verrijzen en tevens zou het naastgelegen dorpsplein heringericht moeten worden. Ze zijn niet ontevreden met het voorliggende plan als geheel, maar het bouwplan moet hier en daar worden bijgeschaafd. Ook moet goed naar de parkeermogelijkheden worden gekeken.