Boomfeestdagen

Deze week stond weer in het teken van de jaarlijkse Boomfeestdagen. Ook in Gemert-Bakel droegen veel kinderen samen met vrijwilligers van natuurorganisaties weer een steentje bij.

In totaal plantten, verspreid over dinsdag 13 t/m vrijdag 16 maart, maar liefst 382 kinderen zo’n tweeduizend bomen in onze gemeente.

Woensdagochtend 14 maart plantten 27 kinderen van groep 7-8 van basisschool De Dompelaar samen met wethouder Anke van Extel- van Katwijk twintig Toekomstbomen bij Landgoed De Dompthoeve in Elsendorp. Deze vormen samen een nieuwe historische laan, waar vorig jaar de oude paardenkastanjes zijn gekapt vanwege de kastanjebloedingsziekte. De eigenaren hebben samen met het Brabants Landschap een nieuw beplantingsplan gemaakt om de oude laan weer in ere te herstellen. Na het aanplanten werd een herinneringspaal onthuld met daarop een QR-code. Via de QR code kan het heden en het verleden van de Toekomstbomen worden gevolgd.