Bijeenkomst over huisvesting arbeidsmigranten

In april zal er een werkbijeenkomst plaatsvinden over de huisvesting van arbeidsmigranten tussen het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Uiteindelijk doel is te komen tot een effectief beleid.

Vorig jaar november wees de Raad een voorstel van B&W hieromtrent af, omdat er naar zijn oordeel eerst draagvlak zou moeten worden gecreëerd via discussie-avonden, waarbij ook burgers zouden worden betrokken.