Bijeenkomst herontwikkeling Bakel

Bakel en de gemeente werken samen aan de herontwikkeling van het centrum. Met als doel: een levendig centrum in Bakel waar inwoners kunnen wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.

Er zijn voor het centrum van Bakel zes projecten in ontwikkeling. De projecten zijn opgestart en kennen allemaal hun eigen tempo.

1. Het St. Wilbertsplein als ontmoetingsplek
2. Van doorgaande weg naar bestemming
3. MFA als Huiskamer van Bakel
4. Versstraat en Pleisterplaats
5. Wonen in en rond het centrum
6. Oudste dorp van Brabant aan de Peelrandbreuk

Centrumplan
Bovenstaande zes projecten staan niet op zichzelf. Daarom is er een centrumplan opgesteld.
Dit is een totaalplan waarin groen, stedenbouw, beeldkwaliteit, water, wonen, verkeer, de
multifunctionele accommodatie samenkomen. Zo kan in fases en door verschillende partijen
uitvoerend worden gewerkt en blijft de kwaliteit behouden.

Het St. Wilbertsplein als ontmoetingsplek
Eén van de projecten is de herinrichting het St. Wilbertsplein. We vinden het belangrijk dat
dit plein weer het kloppend hart wordt voor Bakel. Hiervoor is een plan opgesteld waarbij rekening is gehouden met de inbreng van belanghebbenden. Op verschillende manieren en momenten hebben zij hun input gegeven.

Bijeenkomst woensdag 4 december
Op 4 december presenteren we u graag het centrumplan en het plan voor ‘Het Wilbertsplein
als ontmoetingsplek’. Na een korte inleiding door wethouder Inge van Dijk, geeft architect
Harvey Otten (samenwerking Harvey Otten / Bergcs, André Langenberg) een presentatie
over de totstandkoming van het centrumplan. Daarna geeft ontwerper Elger Blitz (Carve)
samen met Dennis Kerkhof (De Stem van Bakel) een toelichting op het ontwerp.

Tijd en locatie
Inwoners van Bakel en geïnteresseerden zijn namens De Stem van Bakel en de gemeente van harte welkom om op 4 december om 20.00 uur in Het Parochiehuis, Gemertseweg 2, in Bakel. Rond 21.30 uur is de avond afgelopen. Aanmelden is niet nodig.

Besluitvorming
In december neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het gepresenteerde centrumplan en het plan voor het St. Wilbertsplein. Daarnaast vergadert de
gemeenteraad in januari 2020 over de plannen.