Bezorging stempassen en kandidatenlijsten

De verkiezing voor de leden van Provinciale Staten en Waterschap Aa en Maas is op woensdag 20 maart. Uiterlijk zaterdag 2 maart ontvangt iedereen die mag stemmen zijn of haar stempassen in de brievenbus. Op donderdag 7 maart volgen dan de kandidatenlijsten voor beide verkiezingen. Deze publiceren we ook op onze website. Heb je geen stempas ontvangen en ben je wel stemgerechtigd?

Neem dan vanaf 6 maart contact met ons op.