Bermbeheer in de gemeente Gemert-Bakel

Maaiseizoen is weer begonnen! De gemeente Gemert-Bakel werkt aan natuurvriendelijke bermen door bermen tussen half september en half oktober te maaien en het maaisel af te voeren én door ervoor te zorgen dat niet alles tegelijk wordt gemaaid. Zo krijgen meer planten de kans om te groeien en te bloeien en worden wegbermen een geschikte leefplaats voor veel diersoorten. Hiermee dragen we bij aan het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit in onze gemeente.