Bedrijventerrein Bolle Akker Bakel kan uitbreiden

Met een stuk landbouwgrond wordt bedrijventerrein Bolle Akker in Bakel een stukje uitgebreid. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Op het bestaande bedrijventerrein kunnen geen nieuwe bedrijven meer bij. Daarover bestonden al langer zorgen. Nu kan er zo’n 2.500 vierkante meter bij komen. De agrarische bestemming van het stuk grond moet nog worden gewijzigd in een bedrijfsbestemming. Bij de gemeente is wel bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan door een buurtbewoner. Dat is van de hand gewezen.