Asfaltonderhoud 2019 van start

Tot aan de bouwvakvakantie is er op diverse plekken onderhoud aan asfaltwegen. Bam Regionaal voert de werkzaamheden namens de gemeente uit. Denk aan het uitvoeren van reparaties of het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen. Dat betekent dat tijdelijk wegen kunnen worden afgesloten. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. De aannemer informeert direct aanwonenden over de afsluitingen.

 Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met de gemeente op.