Agenda voor de raadscommissies

Op woensdag 22 november vinden parallel de vergaderingen plaats van de raadscommissie Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed en de raadscommissie  Economie & Sport. Op donderdag 23 november staan de vergaderingen van de raadscommissies Sociaal Domein & Volkshuisvesting en Ruimte & Openbaar Beheer op de agenda.

Deze vier openbare vergaderingen beginnen alle om 20.00 uur. U bent van harte welkom.