Agenda raadsvergadering

Donderdag 12 december is de raadsvergadering, om 20.00 uur in het gemeentehuis. Wilt u horen wat er besloten wordt door de gemeenteraad en voor Gemert-Bakel? Woon de raadsvergadering dan bij. U bent van harte welkom.

Mogelijkheid tot inspreken
Opening en vaststellen van de agenda
Vragenrecht raadsleden
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 1 oktober en 7 november 2019
Ingekomen stukken
Mededelingen
Postlijst
Lijst met toezeggingen
4e financiële rapportage (Hamerstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
2e actualisatie bouwgrond exploitatie 2019 (Hamerstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
MRE werkprogramma en begrotingswijziging 2020 (Hamerstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
Aansluiten bij de werkgeversvereniging diverse Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de WNRA (Hamerstuk / portefeuillehouder Van Veen)
Actualiseren monumentenverordening (Hamerstuk / portefeuillehouder Van Extel-van Katwijk)
Vaststellen plan openbare verlichting (Hamerstuk / portefeuillehouder Van Extel-van Katwijk)
Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen (Hamerstuk / portefeuillehouder Steeghs)
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (Hamerstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
Grondprijzen 2020 (Bespreekstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
Vaststellen belasting- en legesverordeningen (Bespreekstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
Sluiting

Raadsstukken 12 december
U vindt deze agenda met raadsvoorstellen op onze website. Als er in de agenda staat dat het onderwerp een bespreekstuk is, dan wordt tijdens de raadsvergadering nog het woord gevoerd over dat onderwerp. Is het een ‘Hamerstuk’ dan wordt er tijdens de raadsvergadering in principe niet meer over gediscussieerd en wordt het ‘afgehamerd’. In de raadscommissie is het dan voldoende voorbereid.

Thuis live kijken
Omroep Centraal zendt raadsververgaderingen live uit via radio en televisie. De uitzending is ook online te volgen op www.omroepcentraal.nl.