Agenda raadsvergadering

Donderdag 31 januari is de raadsvergadering, om 20.00 uur in het gemeentehuis. Wilt u horen wat er besloten wordt door de gemeenteraad en voor Gemert-Bakel? Woon de raadsvergadering dan bij. U bent van harte welkom.

1. Mogelijkheid tot inspreken
2. Opening en vaststellen van de agenda
3. Vragenrecht raadsleden
4. Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 13-12-2018
5. Ingekomen stukken
a) Mededelingen
b) Postlijst
c) Lijst met toezeggingen

6. Vaststellen definitieve verordening OZB met herziene tarieven (hamerstuk)
7. Vaststellen krediet renovatie atletiekbaan Gemerse Atletiek Club (bespreekstuk)
8. Vaststellen krediet herontwikkeling Bakel (bespreekstuk)
9. Vaststellen bestemmingsplan Hilakker 10 en 10a (bespreekstuk)
10. Vaststellen bestemmingsplan Stedelijk Gebied Gemert-Bakel, oktober 2018 (bespreekstuk)
11. Sluiting

Raadsstukken 31 januari
U vindt deze agenda met raadsvoorstellen op onze website. De stukken kunt u ook in het gemeentehuis inzien.

Thuis live kijken
Omroep Centraal zendt de raadsvergaderingen live uit via radio en televisie. De uitzending is ook online te volgen, op www.omroepcentraal.nl.