Aanpak A50 Eindhoven-Nijmegen

Het rijk en de provincies reserveren 103 miljoen euro voor het verminderen van de files op de A50. Middels de MIRT-verkenning willen zij de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid langs de snelweg tussen Eindhoven en Nijmegen verbeteren. Met het geld wordt de snelweg verbreed naar 2×3 rijstroken tussen de knooppunten Paalgraven, Ewijk en Bankhoef.

Er wordt ook gekeken naar de gevolgen van de stikstofproblematiek. Eventueel wordt het openbaar vervoer verbeterd met een directe treinverbinding Eindhoven-Nijmegen.